THAIWARE.COM | ไทยแวร์ซัพพอร์ต

IT Support ปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์ ปัญหาไอที ออนไลน์

ใช้รหัส Ticket เพื่อสนทนาต่อจากเดิม
รหัส Ticket ID
เริ่มหัวข้อสนทนาใหม่
ชื่อที่ใช้ในการสนทนา*
อีเมล์*
เบอร์โทรศัพท์
หัวข้อปัญหา*
รายละเอียดปัญหา

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดูแลบริการ Thaiware IT Support นี้ เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ไทยแวร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้า แจ้งปัญหา เสนอแนะ หรือปรึกษาปัญหาเทคโนโลยีทั่วไป โดยการใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เมื่อท่านตกลงที่จะใช้บริการนี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฏหมายที่ระบุไว้

  1. ใช้คำพูดและสื่อต่างๆ อย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคมและกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
  2. เนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในบริการ Thaiware IT Support นี้ ทางเว็บไซต์ไทยแวร์ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  3. ข้อมูลในการให้บริการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์และยุคสมัย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ทางไทยแวร์จะขอทำการบันทึกข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่ ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทร IP อุปกรณ์และเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการสนทนา รวมทั้งบันทึกในการสนทนา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่อย่างเด็ดขาด
  5. บริการนี้อาจมีการเชื่อมโยงกับสื่ออื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่ 3 ซึ่งบริษัทไม่ได้รับรองหรือยืนยันความถูกต้องให้กับเนื้อหาในสื่อนั้นๆ
  6. ข้อมูลบางส่วนที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือข้อมูลต่างๆ ทางบริการนำเสนอเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดาวน์โหลดหรือใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าว
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงในเงื่อนไขนี้ และจะไม่รับผิดจากความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
  8. ระยะเวลาในการให้บริการในแต่ละกรณีนั้นอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ตัวผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการหรือสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้
  9. การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ
 
 
 
ประวัติการใช้งาน

  IT Support ปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์

ระบบ ไอทีซัพพอร์ต IT Support หรือ บริการให้คำปรึกษา ปัญหาคอมพิวเตอร์ ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์พกพา อาทิ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แก็ดเจ็ต รวมไปถึง ปัญหาไอที ต่างๆ เบื้องต้น แบบออนไลน์ โดยเราให้บริการฟรี ในรูปแบบของระบบแชท หรือ การพูดคุยออนไลน์สดๆ (Live Chat) โดยผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อพูดคุยกับทีมงานของเราได้ง่ายๆ และฟรี เพียงแค่ กรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไป ไม่ว่าจะเป็น ชื่อที่ใช้ในการสนทนา อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ศัพท์ติดต่อ หัวข้อปัญหา และ รายละเอียดของปัญหา (ไม่ต้องกรอกก็ได้) โดยทางเว็บไซต์ Thaiware.com ของเรา ได้เตรียมทีมงาน พร้อมคอยช่วยเหลือดูแลคุณด้วยความห่วงใย

ที่มาที่ไปของระบบนี้คือ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 10 ปี ทางทีมงานของเว็บไซต์ Thaiware จะได้รับการสอบถาม ปัญหาคอมพิวเตอร์ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางโทรศัพท์ ช่องทางการส่งอีเมล์เข้ามาสอบถามปัญหาไอที ปัญหาคอมพิวเตอร์ ต่างๆ จึงเป็นสาเหตุที่มาของระบบ IT Support นี้ ที่เราคิดทำขึ้นมาอย่างจริงจัง เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องชาวไทย ที่ต้องการขอคำปรึกษาการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ ต่างๆ จึงเกิดเป็นระบบนี้ขึ้นมา

หมายเหตุ : ขณะนี้ ระบบ IT Support ของเรายังอยู่ในระหว่างช่วงการทดลองระบบ หากมีปัญหาใดๆ ข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และจะนำข้อผิดพลาดเหล่านั้น ไปพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป